Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 418

k realizaci XI. ročníku Vinohradského vinobraní® 2007

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení porady starostky č. 4/26/2007 ze dne 10.7.2007 k realizaci XI. ročníku Vinohradského vinobraní® 2007 společnosti Key Production, s. r. o. včetně rámcového rozpočtu

II.        s o u h l a s í

se zajištěním XI. ročníku Vinohradského vinobraní® 2007 společností Key Production, s. r. o.

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části