Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 415

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Slezská 70/1487, byt č. 18

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným
na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXXXX, Viklefova 17, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným
na druhém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Bryksova 47,  Praha 9 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným
na třetím místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Osevní 273, Litomyšl za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným
na čtvrtém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Litvínovská 592, Praha 9 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným
na pátém místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, U Havlíčkových sadů 13, Praha 2 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Zdeněk  L o c h m a n     Milena  K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty           starostka městské části