Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 384

k podkladům pro privatizaci domů, ve kterých se nachází technologické zařízení pro výrobu tepla

Rada městské části

I.                   s o u h l a s í

se záměrem, aby při přípravě podkladů pro privatizaci domů byly v každém jednotlivém případě znalecké posudky zpracovány s ohledem na to, zda se v prodávaném domě nachází technologické zařízení pro výrobu tepla

II.                u k l á d á

1.      vedoucí OMA

1.1.            zajistit, aby v případě záměru prodeje domu, ve kterém se nachází technologické zařízení pro výrobu tepla, bylo ve znaleckém  posudku oceněno technologické zařízení pro výrobu tepla zvlášť 

1.2.   zajistit ve spolupráci s advokátní kanceláří AK Veselý a spol. úpravu vzorů kupních smluv pro prodeje domů, ve kterých se nachází technologické zařízení pro výrobu tepla, a to ve variantách:

a) prodej domu bez technologického zařízení pro výrobu tepla

b) prodej domu včetně technologického zařízení pro výrobu tepla 

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části