Usnesení rady ze dne 27.6.2007 č. 381

k souhlasu s pořádáním akce „Gymnastická a akrobatická show“, která proběhne dne 3.7.2007 na náměstí Jiřího z Poděbrad

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Taubo International o pořádání akce „Gymnastická a akrobatická show“, která proběhne dne 3.7.2007 na náměstí Jiřího z Poděbrad

II.        s o u h l a s í

s pořádáním akce „Gymnastická a akrobatická show“, která proběhne dne 3.7.2007 na náměstí Jiřího z Poděbrad

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části