Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 155

k pravidlům prodeje bytových jednotek a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb.,čp. 2563/29, 2562/31, 2561/33, 2560/35, 2559/37, 2558/39, 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc. č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116, 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k. ú. Žižkov - Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

pravidla prodeje bytových jednotek a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb.,
čp. 2563/29, 2562/31, 2561/33, 2560/35, 2559/37, 2558/39, 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc. č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116, 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k. ú. Žižkov - Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, Praha 3, která jsou přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

pravidla prodeje bytových jednotek a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb.,
čp. 2563/29, 2562/31, 2561/33, 2560/35, 2559/37, 2558/39, 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc. č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116, 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k. ú. Žižkov - Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, Praha 3

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části