Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 153

k zabezpečení mediální prodejní kampaně k prodeji nově vybudovaných bytových jednotek v domech Pod Lipami 2563/29, 2562/31, 2561/33,Pod Lipami 2560/35, 2559/37, 2558/39, Pod Lipami 2571/46, 2572/48, 2573/50, a k prodeji volných bytů č. 18 – K Lučinám 2464/11, č. 17 – K Lučinám 2465/13, č. 16 a 19 – K Lučinám 2466/15, č. 16 – K Lučinám 2468/19, č. 13 – K Lučinám 2533/20 a č. 14 – K Lučinám 2534/22

Rada městské části

I.         p o v ě ř u j e

            Správu komunálního majetku Praha 3, a. s.

zabezpečením mediální kampaně k prodeji nově vybudovaných bytových jednotek v domech Pod Lipami 2563/29, 2562/31, 2561/33, Pod Lipami 2560/35, 2559/37, 2558/39, Pod Lipami 2571/46, 2572/48, 2573/50
a k prodeji volných bytů č. 18 – K Lučinám 2464/11, č. 17 – K Lučinám 2465/13, č. 16 a 19 – K Lučinám 2466/15, č. 16 – K Lučinám 2468/19, č. 13 – K Lučinám 2533/20 a č. 14 – K Lučinám 2534/22 včetně všech nezbytných přípravných činností

II.        s o u h l a s í

            s úhradou vzniklých nákladů z prostředků VHČ MČ Praha 3

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části