Usnesení rady ze dne 21. 3. 2007 č. 152

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 20 ze dne 24. 1. 2007 k revokaci usnesení Rady městské části č. 440 ze dne 12. 7. 2006 k záměru prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení Rady městské části č. 20 ze dne 24. 1. 2007 k revokaci usnesení Rady městské části č. 440 ze dne 12. 7. 2006 k záměru prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu

Mgr. Martin  B e n d a      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty          starostka městské části