Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 601

k uzavření smlouvy na pronájem hromadných garáží ve vnitrobloku ulic Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, a Jana Želivského, a to budovy garáží Biskupcova 18, č. pop. 21 na parc. č. 4089/2 a budovy garáží bez č. pop. na parc. č. 4089/12 včetně příjezdových komunikací a ostatních ploch parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8, 4089/9 a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, pro Pražskou parkovací, a. s.

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

            smlouvu na pronájem hromadných garáží ve vnitrobloku ulic Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, a Jana Želivského, a to budovy garáží Biskupcova 18, č. pop. 21 na parc. č. 4089/2 a budovy garáží bez č. pop. na parc. č. 4089/12 včetně příjezdových komunikací a ostatních ploch parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8, 4089/9 a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, pro Pražskou parkovací, a. s. od 1. 10. 2006 na dobu neurčitou, k podnikatelskému účelu provozování garáží na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 120 000 Kč/rok včetně DPH, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat nájemní smlouvu schválenou Radou městské části

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login