Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 600

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Soběslavská 29/2252, byt č. 10

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

1.        s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výší nájmu tzv. regulovanou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXXX, Janovská 367, Praha 10 za předpokladu složení prvního nabídnutého nájemného při podpisu smlouvy

 

2.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu tzv. regulovanou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXXX, Kolínská 8, Praha 3 za předpokladu složení prvního nabídnutého nájemného při podpisu smlouvy

 

3.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu tzv. regulovanou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXXX, H. K. Borovského 517/145, Most za předpokladu složení prvního nabídnutého nájemného při podpisu smlouvy

 

4.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu tzv. regulovanou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXXX, Káranská 638, Praha 10 za předpokladu složení prvního nabídnutého nájemného při podpisu smlouvy

 

5.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výší nájmu tzv. regulovanou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s pí XXXXXXXXXX, Mlékárenská 6, Praha 9 za předpokladu složení prvního nabídnutého nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1.  vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části