Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 598

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            zápis č. 18 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 20. 9. 2006

II.        s c h v a l u j e

doporučení bytové komise Rady městské části

1. osobní účast – RMČ nesouhlasí s přidělením bytu Evě Mizerové, Koněvova 2415/155

2.  žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na    dobu neurčitou

3.    žádosti o výměnu bytu za jiný, resp. větší

4.    žádost o prominutí poplatků z prodlení

5.    souhlas s likvidací uskladněných věcí

6.    žádosti o nájem bytu

7.    různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

 

Login