Usnesení rady ze dne 27. 9. 2006 č. 593

k pořádání předvolební akce volební strany Volba pro město – Nezávislí kandidáti na nám. Jiřího z Poděbrad dne 3. 10. 2006 od 15:30 do 18:00 hodinOrganizátor akce: Vladimír Holzknecht, Sudoměřská 2, Praha 3 

Rada městské části

I.         b e r e  n a  v ě d o m í

žádost volební strany Volba pro město – Nezávislí kandidáti k pořádání předvolební akce na nám. Jiřího z Poděbrad dne 3. 10. 2006 od 15:30 do 18:00 hodin      
Organizátor akce: Vladimír Holzknecht, Sudoměřská 2, Praha 3                    

II.        s o u h l a s í

s pořádáním předvolební akce volební strany Volba pro město – Nezávislí kandidáti na nám. Jiřího z Poděbrad dne 3. 10. 2006 od 15:30 do 18:00 hodin
Organizátor akce: Vladimír Holzknecht, Sudoměřská 2, Praha 3         

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části