Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 95

ke zprávě ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 32 ze dne 18. 1. 2006

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zprávu ředitelky Mateřské školy, náměstí Jiřího z Lobkovic 23, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 4. 1. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části