Usnesení rady ze dne 15. 2. 2006 č. 93

k souhlasu s poskytnutím záštity Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze o přijetí záštity nad projektem podpory vzdělávání mladých lidí s tělesným handicapem

II.        s o u h l a s í

s přijetím záštity nad projektem podpory vzdělávání mladých lidí s tělesným handicapem, uskutečňovaným Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů

Ing. Bohuslav  N i g r i n                  Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                        starosta městské části