Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 25. 10. 2006 č. 661

ke stavebním úpravám autoservisu a venkovních ploch pro parkování osobních automobilů, Biskupcova 18, Praha 3

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení č. 454 ze dne 12. 7. 2006

II.        s o u h l a s í

s provedením stavebních úprav v autoservisu a úpravou venkovních ploch Biskupcova 18

III.      s c h v a l u j e

zadat stavební práce firmě MYSTAV spol. s r.o., Na Záhonech 71, 141 00 Praha 4, IČO 40765903 za cenu 2 950 367 Kč vč. DPH

IV.       u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

            3. starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login