Usnesení rady ze dne 20. 12. 2006 č. 41/2

k volným bytům

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            tyto volné byty:

            Domažlická 9/1159, byt č. 2, I. kat., 33,3 m2 (dispoz.právo Magistrát.hl.m. P.)

            Čajkovského 14/2423V, byt č. 12, I. kat., 78,9 m2 (výměna v domě)

            Jeseniova 131/1930, byt č. 11, I. kat.,  57,5 m2 (nevyř.práv.vztahy-družs. nástavby na domě MČ P3)

            Soběslavská 27/2251, byt č. 6, I. kat.,  40,1 m2 (náhrada za 3+1)

            Jičínská 3/1747, byt č. 27, I. kat., 103,2 m2 (nevh.do VŘ-5.patro bez výtahu)

            Přemyslovská 29/1657, byt č. 20, II. kat.,  61,8 m2

            Seifertova 69/353, byt č. 8, III. kat.,  52,1 m2

            Křišťanova 2/1545, byt č. 20, I. kat.,  36,8 m2

            Ondříčkova 31/383, byt č. 12, I. kat.,  41,9 m2

            Ostromečská 7/436, byt č. 1, I. kat., 37,2 m2

            Písecká 20/2341, byt č. 18, I. kat.,  49,3 m2

            Roháčova 42/301, byt č. 18, I. kat.,  48,7 m2

II.        p o v ě ř u j e

            1. vedoucí OBNP

            1. vypsat výběrové řízení

            Křišťanova 2/1545, byt č. 20, I. kat.,  36,8 m2

            Ondříčkova 31/383, byt č. 12, I. kat.,  41,9 m2

            Ostromečská 7/436, byt č. 1, I. kat.,  37,2 m2

            Písecká 20/2341, byt č. 18, I. kat.,  49,3 m2

            Roháčova 42/301, byt č. 18, I. kat.,  48,7 m2

III.      u k l á d á

            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

            1.1. zpracovat nová pravidla nakládání s byty Městské části Praha 3

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části