Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 701

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek - Rajská zahrada - rekonstrukce

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rajská zahrada – rekonstrukce“, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

            s výběrem nabídek firem v tomto pořadí:

            1. RESA-sanace a rekonstrukce, s.r.o., Šalounova 18/778, 703 00 Ostrava

            2. Sates Morava, s.r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

            3. Zahradní architektura Tábor, s.r.o., Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

            4. SEFIMOTA, a.s., Nad Vršovskou horou 4, 101 00 Praha 10

            5. Integra Liberec, a.s., Hradecká 156, 460 01 Liberec

III.      s c h v a l u j e

            smlouvu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

IV.       u k l á d á

1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám

1.2. zajistit uvolnění jistoty do 7 dnů po doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky uchazečům, kterým nebyla přidělena veřejná zakázka

1.3. zajistit uvolnění jistoty uchazeči, kterému byla přidělena veřejná zakázka do 7 dnů po uzavření smlouvy

1.4. uveřejnit informaci o uzavření smlouvy do 30 dnů po uzavření smlouvy na centrální adrese

2. vedoucímu OTSMI

2.1. zajistit kvalitní externí stavební dozor

3. starostovi městské části

3.1. podepsat příslušnou smlouvu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login