Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 700

ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek – vybavení interiéru Ošetřovatelského domova Habrová

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybavení interiéru Ošetřovatelského domova Habrová“, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

            s výběrem nabídek firem v tomto pořadí:

            1. Linet, s.r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný

            2. Alax, s.r.o., Elektrárenská 247, 252 07 Štěchovice

III.      s c h v a l u j e

            smlouvu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

IV.       u k l á d á

            1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

            1.1. oznámit rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky zúčastněným firmám

            2. starostovi městské části

            2.1. podepsat příslušnou smlouvu v termínu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

 

Login