Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 697

k vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor – ateliérů - výzva č. 229

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í ,

že záměr pronájmu nebytových prostor - ateliérů formou výběrového řízení č. 229 byl zveřejněn od 5. 10. 2006 do 6. 11. 2006

II.        s c h v a l u j e

            pořadí jednotlivých žádostí u nebytového prostoru

            1. Jeseniova 39/450

            2. Českobratrská 7/272

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - ateliérů v souladu s čl. I. tohoto usnesení

1.2. předložit nevyhodnocené nabídky v rámci výzvy č. 229 na nejbližší zasedání komise obchodu a služeb

2. starostovi městské části

2.1. podepsat nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login