Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 689

k volným bytům

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            tyto volné byty:

J. Želivského 19/2389, byt č. 23, I. kat., 45,4 m2 (nevhodná lokalita na VŘ)

Jičínská 3/1747, byt č. 11, I. kat., 56,7 m2 (viz usn.č.475 z 9.8.06 p.Šusta P.)

Koněvova 174/2395, byt č. 7, I. kat., 51,4 m2 (viz usn.č.674 z 16.11.05)

Rokycanova 18/279, byt č. 23, I. kat., 52,1 m2 (Mě policie ČR XXXXXXXX)

Vinohradská 114/1756V, byt č. 5, I. kat., 57,8 m2

Roháčova 48/244, byt č. 3, I. kat., 78,0 m2

Táboritská 24/15, byt č. 45, I. kat.,  47,8 m2

Za Žižk. vozovnou 18/2687, byt č.35, I. kat., 43,1 m2

II.        p o s t u p u j e

            OBNP

            k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům

 J. Želivského 19/2389, byt č. 23, I. kat., 45,4 m2 (nevhodná lokalita na VŘ)

Jičínská 3/1747, byt č. 11, I. kat., 56,7 m2 (viz usn.č.475 z 9.8.06 p.XXXXXXX)

Koněvova 174/2395, byt č. 7, I. kat., 51,4 m2 (viz usn.č.674 z 16.11.05)

Rokycanova 18/279, byt č. 23, I. kat., 52,1 m2 (Mě policie ČR XXXXXXXX)

III.      p o v ě ř u j e

1. vedoucí OBNP

            1.1. vypsat výběrové řízení

Roháčova 48/244, byt č. 3, I. kat., 78,0 m2

Táboritská 24/15, byt č. 45, I. kat., 47,8 m2

Za Žižk. vozovnou 18/2687, byt č.35, I. kat., 43,1 m2

Vinohradská 114/1756V, byt č. 5, I. kat., 57,8 m2

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části