Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 686

ke vzorům dodatků k darovacím smlouvám pro poskytování darů z rozpočtu Městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů Městské části Praha 3

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

znění vzorů dodatků k darovacím smlouvám pro poskytování darů z rozpočtu Městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů Městské části Praha 3 ke změně lhůty čerpání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a ke změně účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části