Usnesení rady ze dne 15. 11. 2006 č. 669

ke zprávě ředitelky příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městském části č. 464 ze dne 9. 8. 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ředitelky Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 30. 6. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části