Usnesení rady ze dne 29. 5. 2006 č. 376

k výzvě generálnímu řediteli Českých drah, a. s.

Rada městské části

I.         u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. vyzvat generálního ředitele Českých drah, a. s., Ing. Josefa Bazalu, k dodržování podepsané „Dohody o spolupráci v drážní dopravě a využití drážních pozemků na území MČ Praha 3“, uzavřené v lednu 2006

            2. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

2.1. předložit návrh usnesení týkajícího se situace na území bývalého Nákladového nádraží Žižkov Zastupitelstvu městské části

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části