Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 455

k vyhlášení výběrového řízení na prodej, příp. pronájem objektu K Lučinám č.p. 2591 se st. parc. č. 2639/99 o výměře 511 m2 a parc. č. 2639/115 o výměře 2 091 m2 v k. ú. Žižkov a obci Praha a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej, příp. pronájem objektu K Lučinám č.p. 2591 se st. parc. č. 2639/99 o výměře 511 m2 a parc. č. 2639/115 o výměře 2 091 m2 v k. ú. Žižkov a obci Praha, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

II.        j m e n u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: (členové - náhradníci)
1. Nigrin Bohuslav Ing., 1. Pecha Ondřej Bc.
2. Reisiegel Daniel Ing., 2. Povýšilová Iveta
3. Plíva Jan, 3. Louša Jiří Ing.
4. Zeman Marek MUDr.
5. Kozumplíková Milena

III.      u k l á d á

            1. E. Bělíkové

            1.1. zveřejnit výběrové řízení na internetových stránkách MČ Praha 3

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login