Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 453

k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene k pozemkům parc. č. 1555, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1636 v k. ú. Žižkov, vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to pro GTS NOVERA, a. s. a T-Systems PragoNet, a. s. za úplatu ve výši 4 310 Kč bez DPH na základě znaleckého posudku č. 2896/2006 ze dne 16. 6. 2006

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene k pozemkům parc. č. 1555, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1636 v k. ú. Žižkov, vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to pro GTS NOVERA, a. s. a T-Systems PragoNet, a. s. za úplatu ve výši 4 310 Kč bez DPH na základě znaleckého posudku č. 2896/2006 ze dne 16. 6. 2006 dle přílohy tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovanou smlouvu o zřízení práva věcného břemene

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login