Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 452

k problematice výkladu zákona č. 107/2006 Sb.

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

dopis ředitele SKM Praha 3, a. s., Ing. Císaře, který je uveden v příloze tohoto usnesení

II.        s o u h l a s í

s postupem, který navrhuje právní útvar SKM Praha 3, a. s. a který tvoří přílohu tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login