Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 450

k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene jízdy a chůze na pozemcích parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8  a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov s Družstvem vlastníků domu Jeseniova, se sídlem Jeseniova 586/99, 130 00 Praha 3, IČ 48030414

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s Družstvem vlastníků domu Jeseniova o zřízení práva věcného břemene jízdy a chůze k pozemkům parc. č. 4089/1, 4089/7, 4089/8  a 4089/10, vše v k. ú. Žižkov, ve prospěch každého vlastníka objektu bydlení čp. 586 na pozemku parc. č. 4087/1 a každého vlastníka pozemku parc. č. 4087/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Žižkov, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat shora citovanou smlouvu o zřízení práva věcného břemene poté, co Družstvo vlastníků Jeseniova doloží, že dosud neskončené řízení o vkladu věcného břemene na podkladě smlouvy tohoto družstva s Českou spořitelnou a. s. bylo pravomocně ukončeno bez provedení vkladu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části

Login