Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 449

ke stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací – mateřských škol a základní školy

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat ředitelům příspěvkových organizací – mateřských škol a základní školy s účinností od 1. 8. 2008 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkovým organizacím

            1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části