Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 444

k pronájmu nebytového prostoru v domě Táboritská 26/17, Praha 3 nájemci panu XXXXXXXXXX

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s pronájmem nebytového prostoru č. 78 v 1. a 2. podlaží domu Táboritská 26/17 o výměře 513,00 m2 jako prodejnu základních potravin, za nájemné 2 500 Kč/m2/rok za prostory o výměře 186,55 m2 a za nájemné 500 Kč/m2/rok za prostory o výměře 326,45 m2, na dobu určitou od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2011

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor

 

            2. M. Českému, starostovi městské části

            2.1. podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části