Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 436

ke zprávě ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Chelčického 43, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 321 ze dne 29. 5. 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu ředitele Základní školy, Chelčického 43, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 5. 5. 2006, která je přílohou tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části