Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 435

k záměru opravy podzemní garáže Vinohradská 114 a zbudování nového vjezdu z ulice Libická

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

se záměrem opravy stávajících prostor garáží Vinohradská 114 a návrhem na zbudování vjezdu do podzemní garáže a na dvorní prostranství domu Vinohradská 114 z ulice Libická a s návrhem na využití kapacity garážových stání ve sloučené variantě C a D dle zpracovaného návrhu

II.        u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. pověřit správou nemovitosti, tj. podzemní garáže Vinohradská 114 (Libická 12) firmu Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

2. firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

1.1.    zajistit další projektovou přípravu na opravu prostor garáží a souvisejících stavebních konstrukcí v návaznosti na vypracovanou studii a stavebně technické průzkumy a posudky ve sloučené variantě C a D

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části