Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 430

k žádosti o povolení výjimky v počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 pro školní rok 2006/2007

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497

II.        s c h v a l u j e

výjimku v počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola Waldorfská, Praha 3, Koněvova 240a/2497 pro školní rok 2006/2007, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání takto:

MŠ Waldorfská:
1. a 2 třída - 25 dětí
3. třída - 24 dětí

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části