Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 427

k volným nebytovým prostorám

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            tyto volné nebytové prostory:

            Za Žižkovskou vozovnou 18/2687 G č. 53, 16,68 m2

            Biskupcova 46/1630, 27,00 m2

            Lupáčova 18/864 Ateliér, 38,56 m2

            Roháčova 42/301, 404,15 m2

            Přemyslovská 2/848V, 41,75 m2

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP ve spolupráci s komisí obchodu a služeb

            1.1. vypsat výběrové řízení na výše jmenované nebytové prostory¨

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části