Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 586

k souhlasu s konáním akce „Otevřená radnice“ pořádané Městskou částí Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s konáním akce „Otevřená radnice“ pořádané Městskou částí Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad dne 5. října 2005

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části