Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 585

ke zprávě ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Libická 4, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 488 ze dne 27. 7. 2005

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            zprávu ředitelky Mateřské školy Libická 4, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z kontrolního protokolu ze dne 8. 7. 2005, která je přílohou tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části