Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 584

k pověření SKM Praha 3, a. s. k zabezpečení a uzavření obchodních smluv o dodávkách elektrické energie s PRE a. s., plynu s Pražskou plynárenskou a. s. a vodného a stočného s VAK Praha a. s., pro odběrné místo – dům čp. 2112, Šrobárova 73

Rada městské části

 

 

I.         p o v ě ř u j e

 

            SKM Praha 3, a. s.

k zabezpečení a uzavření obchodních smluv o dodávkách elektrické energie s PRE a. s., plynu s Pražskou plynárenskou a. s. a vodného a stočného s VAK Praha a. s., pro odběrné místo – dům čp. 2112, Šrobárova 73

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat příslušná pověření

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části