Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 579

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Jeseniova 29/909

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

           

1.         s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXXX, Luční 344, Dubá za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

2.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s XXXXXXXXXX, Jindřichovice 197 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.  vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části