Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 2. 2. 2005 č. 97

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/726/04 na zhotovení projektu pro stavební řízení

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/726/04 na zhotovení projektu pro stavební řízení na výsadbu vinice v lokalitě Vítkov v Praze 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat uvedený dodatek smlouvy o dílo

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login