Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 2. 2. 2005 č. 93

ke kritériím k hodnocení škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání KVV dne 25. 1. 2005, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
kritéria k hodnocení škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3, podle ustanovení §12 odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OŠ
1.1. vypracovat časový harmonogram hodnocení škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login