Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 2. 2. 2005 č. 92

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 780 ze dne 13. 10. 2004 k Pravidlům k periodickému hodnocení práce ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část podle ustanovení § 14, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a usnesení č. 881 ze dne 1. 12. 2004 k časovému harmonogramu periodického hodnocení práce ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část

Rada městské části

I.  r u š í
usnesení Rady městské části č. 780 ze dne 13. 10. 2004
usnesení Rady městské části č. 881 ze dne 1. 12. 2004

II.  u k l á d á
1. Odboru školství
1.1. zpracovat kritéria pro hodnocení škol za zřizovatele v souladu se zákonem č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vypracovat časový harmonogram pro hodnocení mateřských a základních škol

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login