Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 2. 2. 2005 č. 91

ke stanovení výše úhrad za pobyt v Ošetřovatelském domově v souladu s vyhláškou MPSV č. 82/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 34/2005 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2005

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
vyhlášku č. 34/2005 Sb. ze dne 5. ledna 2005, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

II.  s t a n o v u j e
zvýšení úhrad za pobyt v Ošetřovatelském domově dle přílohy č. 1 tohoto usnesení od 1. 2. 2005

III.  u k l á d á
1. vedoucí OSV
1.1. realizovat toto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části

Login