Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 2. 2. 2005 č. 90

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 18. 3. 2004 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

 • panu xxxxxxxxxx
 • paní xxxxxxxxxx

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 4. 11. 2004 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

 • paní xxxxxxxxxx
 • manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 13. 1. 2005 k poskytnutí bezbariérového bytu v Domě s pečovatelskou službou

 • paní xxxxxxxxxx

II.  s o u h l a s í

 • s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 125, 2+k.k., I. kategorie v 7. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s panem

xxxxxxxxxx

 • s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 75, 1+k.k., I. kategorie v 5. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní
 • xxxxxxxxxx
  • s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 77, 1+0., I. kategorie v 5. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s paní
 • xxxxxxxxxx
  • s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 70, 2+k.k., I. kategorie v 5. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s manželi

  xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

  • s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na bezbariérový byt č. 16, 1+k.k., I. kategorie ve 2. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní xxxxxxxxxx

  (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

  III.  u k l á d á
  1. vedoucí OBNP
  1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

  Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
  zástupce starosty              starosta městské části

  Login