Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 132

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Táboritská 24/16, byt č. 52

Rada městské části 

 

I.         s o u h l a s í

           

1.         s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, K Pazderně 2014, Benešov za podmínek, které nabídli, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

 

2.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Seifertova 69, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

 

3.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Dvorní 27, Ostrava za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

II.        u k l á d á

 

            1.  vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

 

                  Jan  P l í v a                                                          Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                                     starosta městské části