Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 131

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Křišťanova 2/1545, byt č. 17

Rada městské části

 

I.         s o u h l a s í

           

1.         s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Na Březince 9, Praha 5 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

2.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Rychnovská 15, Praha 9 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

3.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Husinecká  2, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

4.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Myslbekova 5, Praha 6 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

II.        u k l á d á

 

            1.  vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

 

                  Jan  P l í v a                                                          Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                                     starosta městské části