Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 130

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Radhošťská 18/1623C, byt č. 18

Rada městské části

 

I.         s o u h l a s í

           

1.         s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Michnova 1, Praha 4 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

2.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Pionýrů 3, Mohelnice za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

3.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Husinecká  2, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

4.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení se xxxxxxxxxx, Bezděkovská 459, Strakonice za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

5.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Dvorní 27, Ostrava za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

6.         v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Myslbekova 5, Praha 6 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.  vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

 

                  Jan  P l í v a                                                          Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                                     starosta městské části