Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 552

ke světelné vánoční výzdobě Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

cenovou nabídku světelné vánoční výzdoby Městské části Praha 3 pro sezonu 2005/2006, uvedenou v příloze tohoto usnesení

 

 

II.        s o u h l a s í

 

se zadáním realizace světelné vánoční výzdoby Městské části Praha 3 pro sezonu 2005/2006 firmě Eltodo – Citelum s. r. o., v ceně 688 962 Kč včetně 19% DPH dle cenové nabídky, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OÚR

1.1. vést jednání dle bodu II. tohoto usnesení a předložit k podpisu objednávku na zajištění světelné vánoční výzdoby

 

2. M. Českému, starostovi městské části

2.1.    podepsat objednávku na světelnou vánoční výzdobu pro rok 2005/2006

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

 

Login