Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 550

k veřejné zakázce úklid chodníků – oblast I a II, Praha 3, oznámení zadávacího řízení

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

1. se zadáním veřejné zakázky úklid chodníků – oblast I a II, Praha 3 v otevřeném zadávacím řízení

2.  s kritériem pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena

3.  s kritérii a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 odst. 1, písm. a) až d), pro prokazování technické způsobilosti dle § 33 odst. 1,  pís, c), bod 1, 2, 3, 4, 5 a pro prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí dle § 37

4.  s požadavkem zadavatele na poskytnutí jistoty ve výši 600 000 Kč

5.  že součástí zadávací dokumentace bude návrh mandátní smlouvy vypracovaný A. K. Veselý

6.  s uzavřením mandátní smlouvy na dobu dvou let

 

II.        j m e n u j e

 

            hodnotící komisi ve složení:

            členové (náhradníci):

            1. Reisiegel Daniel Ing.(Kozumplíková Milena)

            2. Zeman Marek MUDr. (Lochman Zdeněk)

            3. Plíva Jan (Rusová Eva MUDr.)

            4. Louša Jiří Ing. (Karásek Otokar Ing.)

            5. Nigrin Bohuslav Ing. (Vrabcová Vlastimila)

 

III.      u k l á d á

 

            1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému centrální adresy

1.2.    oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

Login