Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 549

k revokaci usnesení Rady městské části č. 435 ze dne 15. 6. 2005 a usnesení Zastupitelstva městské části č. 352 ze dne 21. 6. 2005 ke koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2, garáží na pozemku parcel. číslo 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov – vyhodnocení zadávacího řízení

Rada městské části

 

 

I.         r e v o k u j e

 

            usnesení Rady městské části č. 435 ze dne 15. 6. 2005 ke koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2, garáží na pozemku parcel. číslo 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov – vyhodnocení zadávacího řízení v bodě II. takto:

 

            d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

 

            koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2, garáží na pozemku parcel. číslo 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov od České spořitelny, a. s. za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 29 500 000 Kč

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login