Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 548

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2652/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/58227 na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích  parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov,  Praha 3  oprávněné nájemkyni XXXXXXXXXX, bytem Kunešova 16, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Rada městské části  Praha 3

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

dopis oprávněné nájemkyně  bytové jednotky  XXXXXXXXXXX, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.        d o p o r u č u j e

               

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            dodatečný   prodej  stávající  bytové  jednotky  č. 2652/2  se  spoluvlastnickým  podílem

            v  rozsahu   444/58227  na  společných  částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652,

            2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 

            2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11   k. ú.   Žižkov,   Praha  3  oprávněné

            nájemkyni  XXXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 16, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

            za níže uvedených podmínek:

-         dle Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645-

2653 s pozemky  v  k. ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,  Praha 3 –

A. Stávající  bytové  jednotky,  mimo  slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora

citovaných pravidlech.

                 Cena  z těchto  pravidel  stanovená  bude  navýšena o prostředky, které Městská část

                 Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

       

 

III.     u k l á d á

  

1.      M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

Login