Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 547

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2646/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/32092 na společných částech domů čp. 2645, 2646, 2647 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2182/12, 2182/13, 2182/14, k. ú. Žižkov, Praha 3 oprávněným nájemcům XXXXXXXX, XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX bytem Kunešova 4, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Rada městské části  Praha 3

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

dopis oprávněných nájemců bytové jednotky XXXXXXXXXXXXXX, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.        d o p o r u č u j e

             

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            dodatečný  prodej  stávající   bytové jednotky  č.  2646/3  se  spoluvlastnickým   podílem

            v  rozsahu 778/32092   na společných  částech  domů  čp. 2645, 2646, 2647 k. ú.  Žižkov

            a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích  parc. č. 2182/12, 2182/13,

            2182/14, k. ú.  Žižkov,  Praha 3   oprávněným  nájemcům  XXXXXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 4, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

            za níže uvedených podmínek :

-         dle Pravidel prodeje bytových  a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645-

2653  s  pozemky  v  k. ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Praha 3 –

A. Stávající  bytové  jednotky,  mimo  slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora

citovaných pravidlech.

                 Cena z těchto   pravidel  stanovená  bude  navýšena o prostředky, které Městská část

                 Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

       

 

III.     u k l á d á

  

1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

Login