Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 526

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v ZŠ Vlkova 31 (Přibyslavská 1/800), Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor za cenu 54 000 Kč bez DPH na 10 let s Pražskou energetikou a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, pro trafostanici v budově ZŠ Vlkova 31 (Přibyslavská 1/800), Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části